TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

04 Eylül 2019

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI

İhale Türü

Açık İhale

İhale Adı

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT İŞİ

İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN

Adı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Adresi

Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. No: 2   Seyhan/ Adana

E-Posta

Burcin.ongen@toroslaredas.com.tr

Telefon

0322 455 60 00

Fax

0322 455 62 91

Web

www.toroslaredas.com.tr

İHALE KONUSU MALIN/HİZMETİN/YAPIM İŞİNİN

Teslim (yeri/yerleri)

Sözleşmede belirtilen lokasyonlar

Teslim (tarihi/tarihleri)

 

İşin Süresi

240 Gün

İHALE TEKLİFİNİN/ ÖN YETERLİLİK TEKLİFİNİN

Geçici Teminat Oranı

1%

Sunulacağı Yer

ZEYTİNLİ MAH. 79006 SOKAK TEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
N0-2/1 ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

11.09.2019 Saat: 11:00

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDEUYGULANACAK KRİTERLER

İş Deneyim Belgesi Tutarı (min.)

 

Kullanılabilir Nakdi Kredi Kapasitesi (min.)

 

Kullanılabilir Gayrinakdi Kredi Kapasitesi (min.)

 

Kısa Vadeli Mali Borçlanma Oranı
(KVMB/(KVMB+UVMB+ÖZKAYNAKLAR)) (max.)

 

(Net Satışlar/ Teklif) Oranı (min.)

 

TEKLİFE İLİŞKİN ŞARTLAR

Kısmi Teklif

İhale konusu iş için kısmi teklif verilemez.

Alternatif Teklif

Verilemez

Geçici Teminat Oranı

 1%

Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi

90 Gün

İhaleyi Kazanacak Firmanın Sunacağı Kesin
Teminat Oranı

10%

Avans

Verilmeyecektir.

Damga Vergisi

Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır.

AÇIKLAMALAR

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ En az 90 iş günü GEÇİCİ TEMİNAT ORANI 1% KESİN TEMİNAT ORANI 10% AVANS verilmeyecektir. DAMGA VERGİSİ Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

TEKNİK/TİCARİ DOSYA

Teknik/ Ticari dosya eklenmemiş.