Avantajları

  • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak.
  • İç piyasa raiç fiyatları konusunda rapor ve bilgi alma
  • Gayrimenkul ve menkul kıymetlerin raiç tespiti
  • İş Teklifleri Bülteni'nin duyurulması
  • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak
  • Üyelere Kimlik Kartı ve derneğe kayıtlı olduğuna dair Dernek Tanıtım Levhası tanzim ve tastik işlemleri
  • Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin ve Pazar paylarının arttırılması, olası işbirlikleri için yerli ya da yabancı partnerler ile bir araya gelmesinin sağlanması
  • Dernek yayınlarından ücretsiz faydalanma
  • Üyelerimizin kalifiye eleman istihdam etmelerini sağlamak amacıyla Oderneğimize başvuran ticaret, meslek lisesi ve üniversite mezunu elemanların ihtiyaç duyan üyelerimizle birebir görüşmelerinin sağlanması
  • Üyelerimizi ilgilendiren haberlerin dış kaynaklardan derlenerek web sitesinde duyurulması